Alt er dit - 1986

Miss B. Haven - 1987

Ice on fire - 1988

Making love in the snow - 1988

On Honeymoon - 1988

Nobody´s angel - 1990

Making love in the snow - 1990

Nobody´s angel - 1990

Til sommer - 1991

Vent til vi ses igen - 1991

Mellem hjerter og spar - 1991

Jeg bor i november - 1991

Late in the summer - 1992

Where do we do the thing - 1992

Miss B. Haven - 1992

Blomst & honning  - 1994

Suk & stads - 1994

Marta Marta - 1996

Mislyde - 2000